Ένα σημαντικό πράγμα που ξεχωρίζει τον επαγγελματία από τον ερασιτέχνη είναι η χρήση ενός brand email της εταιρίας – επιχείρησης. Είναι αρκετές οι φορές που θα προτιμούσατε να βλέπετε ένα email του τύπου me@ietairiamou.gr πάρα ietairiamou@gmail.com. Ενώ κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβαδίζει με το domain – όνομα που έχετε πάρει για την ιστοσελίδα σας.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι ακόμη που θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ο  κύριος είναι αυτό που προανέφερα, δηλαδή να δείχνεται μια συνολική εικόνα πιο επαγγελματική καθώς και μια ενιαία ταυτότητα. Έπειτα ένα ακόμη λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνεται σαφές στον παραλήπτη ποιος έστειλε το email και τρίτον η επαγγελματική διεύθυνση βοηθά τον παραλήπτη να ανακαλύπτει και πιο εύκολα την ιστοσελίδα σας.

Τώρα τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να αποκτήσετε μια τέτοια διεύθυνση είναι πάρα πολύ εύκολα. Αρχικά θα πρέπει να αποκτήσετε ένα πακέτο φιλοξενίας ιστοσελίδας, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης μιας τέτοιας διεύθυνσης. Έπειτα πρέπει να αποφασίσετε και να επιλέξετε ένα όνομα domain το οποίο θα συνδέσετε στο πακέτο φιλοξενίας, όπου πάνω εκεί θα κτίσετε το ή τα επαγγελματικά email που χρειάζεστε και επίσης μέσω αυτού κάποιος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα σας.

Αφού γίνει η  διαδικασία της επιλογής και έχει γίνει η εγκατάσταση, μπορείτε να πάτε στο περιβάλλον διαχείρισης plesk και στην κατηγορία Email Λογαριασμοί να δημιουργήσετε τους λογαριασμούς που χρειάζεστε. Τελευταίο βήμα είναι η εγκατάστασή του στο πρόγραμμα για email που βρίσκεται τοπικά στον υπολογιστή σας ή στο περιβάλλον του κινητού σας.

Μπορείτε να μας ρωτήσετε για οποιαδήποτε πληροφορία για όλη την παραπάνω διαδικασία.